MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
18.00 - 19.00Kids BJJ
18.00 - 19.00
Avelgem
Team Yaware
19.00 - 20.00Brazilian Jiu-Jitsu
19.00 - 20.30
Avelgem
Team Yaware
Yoga
19.00 - 20.00
Avelgem
Brazilian Jiu-Jitsu
19.00 - 20.30
Avelgem
Team Yaware
Kickboxing
19.00 - 20.30
Avelgem
Team Yaware
20.00 - 21.00

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday