MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
19.00 - 20.00BrazilVibe
19.00 - 19.45
Yoga
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00BBB
20.00 - 20.45

Monday

Wednesday